Donatien Depuydt - Future City Champions Brussels

Donatien Depuydt

Een Munt voor Brussel

Een lokale burgermunt voor Brussel

De Brusselse Munt is een creatieve manier om het onbenutte economische en sociale potentieel van Brussel door de Brusselaars zelf naar boven te brengen.

Het project  « Une Monnaie Pour Bruxelles » (« Een Munt Voor Brussel ») wordt gedragen door een collectief van burgers die vastbesloten zijn om de levenskwaliteit van de Brusselaar te  verbeteren. Het project wil gunstige voorwaarden creëren voor de ontwikkeling van een complementaire burgermunt in Brussel. Een wettelijk erkende munt die naast de Euro circuleert, zou de drie prioritaire functies van een munt hebben: de functie van ruilmiddel, van maateenheid en van reservewaarde. Deze Munt Voor Brussel zou in euro inwisselbaar zijn en bruikbaar bij dienstverleners die aangesloten zijn bij een Brussels sociaal pact.

Een burgermunt betekent dat een klassiek financieel instrument opnieuw democratisch toegeëigend wordt als een middel tot ontwikkeling, niet alleen in economisch maar ook in sociaal perspectief. Op basis van bepaalde voorwaarden van uitgifte en gebruik zou deze Munt Voor Brussel de ethische uitwisseling, de sociale insluiting en het samenleven kunnen bevorderen. Bovendien zou ze de Brusselse identiteit versterken met een krachtig symbool.

Een lokale munt brengt dynamiek in de economie van een regio, omdat ze de reële economie ondersteunt met een grotere circulatiesnelheid. Deze munt dient niet voor financiële speculatie.

De Brusselse Munt zou ook de Brusselse bedrijven ondersteunen en het economische weefsel van het gewest versterken

Wie? Donatien voelt zich Brusselaar, Belg, Europeaan en vooral fundamenteel Mens. Sinds zijn studies economie aan het Europa College streeft hij naar een sociaaleconomische vooruitgang voor iedereen. Daartoe is sociale samenhang een noodzakelijke voorwaarde. Donatien wil zich hiervoor inzetten, overtuigd als hij is dat je voor globale resultaten eerst lokaal moet werken.

Une monnaie pour Bruxelles website