Frédérique Joye - Future City Champions Brussels

Frédérique Joye

Collectif des illuminateurs 

Poëtische acties en expressieplek in de stedelijke ruimte

Het « collectif d’illuminateur » van de vzw Mouvements sans frontière wil een beetje poëzie, een wolkje lucht en fantasie, wat artistieke expressie voor klein en groot, een beetje verrukking brengen, om mensen aan te moedigen elkaar te leren kennen en zich te bezinnen als burger.

Het project : « Collectif des illuminateurs »

« Beweging als de essentie van het leven, als een pad naar ontmoeting en naar openheid voor zichzelf en voor de ander, voorbij alle verschillen. »

Via een expressiewand voor burgers zal iedereen een boodschap kunnen achterlaten en met elkaar uitwisselen: geestige, aangrijpende, vriendelijke berichtjes die een mogelijke opening creëren voor een zachtere wereld voor ieder van ons. Het collectief zal burgers er ook toe aanzetten om te dansen, om zich te uiten en om samen een manier van expressie te vinden om elkaar te ontmoeten en onze stedelijke ruimtes op te beuren. Elke maand zullen we via dans en beweging een andere cultuur ontdekken om zo de ander tegemoet te treden via een taal die we gemeenschappelijk hebben, de lichaamstaal. Kunst inzetten als manier om collectief te werken aan de opkomst van een vreedzaam en solidair burgerschap dankzij haar positieve blik op het potentieel van de stad en haar bewoners.

Om Brussel te maken tot een levendige, warme, inspirerende en kleurrijke stad, waar het samenleven, de creatieve burgerzin en de expressie het hart vormen van de stedelijke ruimte. De expressieplek voor burgers is als een oproep om te genieten van een ander potentieel, dat rechtvaardiger zou zijn voor iedereen...

Wie? Frédérique Joye is een 33-jarige Brusselse. Danseres, choreografe, opvoedster, bewegingspedagoge, kunsttherapeute en auteur. Ze werkte met verschillende doelgroepen, kinderen, volwassenen, personen met een handicap, ouderen. Ze richtte de vzw Mouvements sans frontière op om kunst en mensen samen te brengen vanuit een benadering van burgerzin.

Website van Frédérique Joye

Facebook van Frédérique Joye