Henry Arnal - Future City Champions Brussels

Henry Arnal

Réunir pour réussir

Een model voor de school van de toekomst

Een model voor de school van de toekomst, die jonge schoolverlaters zonder diploma in contact brengt met afzwaaiende studenten en met bedrijven met personeelstekort.

Een innovatief platform Réunir pour réussir, dat tot doel heeft om verschillende groepen die op dezelfde plaats wonen met wederzijdse behoeften maar weinig onderlinge interactie, samen te brengen in een gemeenschappelijk project. Door aan de Brusselse jongeren de kans te geven hun eigen toekomst in handen te nemen, wil het project een positieve impact hebben op het gehele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

In ons gewest verlaten 14% van de jongeren de school zonder diploma: dat is 4% meer dan het nationale gemiddelde (bron: La Libre 2015). 28% van de jongeren zijn werkloos (bron: Actiris, 2016). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is tegelijk een van de regio’s van de Europese Unie met het hoogste aantal niet ingenomen arbeidsplaatsen (bron: EUROSTAT, 2015). Deze situatie is werkelijk een prioritaire uitdaging voor de toekomst van alle Brusselaars. Om deze toestand te bestrijden wil dit project een ervaring van projectcoördinator bieden aan studenten die binnenkort de arbeidsmarkt gaan betreden en zo hun inzetbaarheid verhogen. In deze coördinatiefunctie zullen ze groepen jongeren opvolgen die van school afhaakten en hen opnieuw naar het onderwijssysteem toe leiden, of hen in het andere geval ondersteunen bij een constructieve aanpak van hun loopbaanplannen. Deze beroepsplannen passen in een welomlijnde economische thematiek, die aansluit bij de huidige economische uitdagingen en bedrijfsbehoeften. Zo zullen deze projecten georganiseerd worden binnen KMO’ s, instellingen of vzw’s en opgevolgd worden door werknemers.

Wie?  Henry, 30 jaar en master in economie met specialisatie projectmanagement, begon zijn loopbaan in Europese zaken. Henry is gepassioneerd door het bedrijfsleven en tegelijk zeer geëngageerd in verschillende verenigingen zoals JCI (Junior Chamber International) en wil zich inzetten voor de toekomst van Brussel.

Reunir pour réussir website     Facebook Link