Ilyas Mouani, Future City Champion 2019

Ilyas Mouani

Nakama

Een collectief van jonge Brusselaars die zich willen inzetten voor de kinderen en jongeren van Brussel

Nakama is Japans voor “vriend, kameraad, compagnon” en dat is wat we willen zijn voor de generaties na ons.

Vanuit onze eigen ervaring weten we dat het niet altijd makkelijk is om een plek te vinden waar je je thuis voelt, waar je onder vrienden bent en waar je bovendien ook nog gestimuleerd wordt om van elkaar te leren.

Beschrijving van het ondernemend project

Het collectief bestaat nog maar 10 maanden. In die tijd hebben we al veel bijgeleerd. Wij, drie initiatiefnemers van Nakama, zijn jonge Brusselaars die actieve vrijwilligers zijn bij verschillende jeugd- en sportorganisaties. Door onze eigen ervaring en het feit dat we vele andere kinderen en jongeren kennen, ontstond het idee om een eigen vzw op te richten om kinderen en jongeren te ondersteunen in de vrije tijd en in hun studies.  Bovendien willen we jongeren de kans geven om zich als animator te ontwikkelen. Daarom organiseren we tijdens de vakanties kampen en vindt er elke twee weken op zaterdag een activiteit plaats met een focus op onderwijs, vrije tijd of burgerschap. Ook organiseerden we begin oktober een infosessie rond de gemeenteraadsverkiezingen. We zagen immers dat vele jongeren die een eerste keer moesten stemmen, geen idee hadden waarom en op wie.

Tijdens deze kampen in de vakanties zijn het de vrijwilligers zelf ( we hebben ondertussen al … actieve vrijwilligers) die verschillende taken en verantwoordelijkheden opnemen, met ondersteuning van de 3 initiatiefnemers. De jongeren worden zo versterkt in hun motivatie en talenten en leren hierdoor nieuwe competenties. 

Op dit moment zijn we alle nodige stappen aan het ondernemen om een vzw te worden. We doen dit door informatie in te winnen bij experts op het werkveld. Door ons eigen netwerk van organisaties hebben we ondertussen al veel bijgeleerd over het schrijven van dossiers, het bijhouden van een correcte boekhouding, communicatie en de verschillende subsidiemogelijkheden voor jongerenprojecten.

We zijn een jong, enthousiast en ambitieus collectief dat nog geen structurele middelen ontvangt. We zetten ons in voor de Brusselse jeugd en meer specifiek voor de kinderen en jongeren uit de meest kwetsbare buurten van Brussel. Ondanks het feit dat er al heel wat organisaties zijn die jongeren bereiken, zien we dat een hele groep niet bereikt wordt. Bovendien zien we dat er veel jongeren zijn die moeilijkheden ervaren op school, maar hiervoor nog onvoldoende ondersteund kunnen worden vanuit ouders, school of organisaties. Naar de toekomst toe willen we ons daar dan ook vooral op richten. We geloven in de trajecten die we zelf hebben gelopen en willen daarom andere kinderen en jongeren dezelfde mogelijkheden bieden.

We zijn "supermotivé", we hopen jullie ook.

Wie is Ilyas?

Mijn naam is Mouani Ilyas, ik ben 21 jaar oud. Als oude deelnemer van BIS-award, een project waar men 3 jaar lang werden ondersteund op vlak van studies, sport en vrijwilligerswerk door animatoren van Foyer vzw. Terwijl dat mijn studies niet zo vlot verliepen, moest ik heel wat uren presteren in verschillende brusselse organisaties. Zo heb ik er heel wat leren kennen en ben nog steeds actief in sommigen. Dankzij dit project heb ik veel bijgeleerd. Ik ben animatorcursussen begonnen geven bij JES, trainer daarna jeugdcoordinator geworden op Atletiek Molenbeek en nog veel meer. Ook ben ik actief op mijn speelplein waar ik verschillende verantwoordelijkheden neem tijdens de schoolvakanties.

Mijn persoonlijk traject was niet zo evident. Ik bleef in mijn prestaties en dromen geloven. Dankzij deze motivatie besloot ik samen met enkele vrienden om een eigen werking te richten. Hiermee wil ik aantonen dat men als jongere altijd moet blijven dromen, ook al gaat het soms moeilijker. Als men in de eigen prestaties en capaciteiten blijft geloven, dan maakt men van een droom een realiteit.