Safia Bihmedn - Future City Champions Brussels

Safia Bihmedn

BRUSSELY

Een participatief medium zijn voor Brusselaars van de Y-generatie

 

BRUSSELY wil een nieuwe, jonge en onconventionele kijk op Brussel brengen door het historische en culturele erfgoed van de stad opnieuw te ontdekken en te belichten. Op die manier beoogt het de verschillende Brusselse gemeenschappen nader tot elkaar te brengen om beter onderling samen te leven.

Het project bevindt zich momenteel in de conceptfase: BRUSSELY wil een participatief medium zijn voor Brusselaars van de Y-generatie. BRUSSELY wil zich bezighouden met Brusselse vraagstukken en het historische en culturele erfgoed van Brussel tot zijn recht laten komen. Het project zal zich online via sociale media ontwikkelen. De toon van de geschreven of audiovisuele bijdragen zal jong zijn, dynamisch en onconventioneel. De jeugd van Brussel wil van zich laten horen. BRUSSELY wil aan die jongeren een stem geven, waarbij de jongere via de media bekent raakt en tegelijk die media verrijkt.

Wie? Het project wordt gedragen door Safia Bihmedn, 26 jaar en master in communicatiewetenschappen van de ULB. Safia is nog jong maar heeft wel al enige ervaring op het gebied van media en communicatie en wil nu proeven van het ondernemerschap.

Het project is momenteel nog enkel een idee. Er is nog geen Facebookpagina of website. Safia Bihmedn is bereikbaar via mail: sbihmedn@gmail.com.