Oproep naar kandidaten voor het programma 'Wij zijn de toekomst'

Oproep kandidaten 2018-2019

21 / 11 / 2018
Nieuws

Een idee voor Brussel?

Wij zoeken jonge toekomstige leiders met creatieve oplossingen voor de toekomst van Brussel, jongeren die kansen willen grijpen, die een duwtje in de rug nodig hebben en waarbij hun culturele achtergrond als troef wordt gezien. Jongeren krijgen de kans om een visie te ontwikkelen en dit met de nodige professionele begeleiding. We investeren in hen om hen op weg te helpen naar de realisatie van hun project.

Je project moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het betreft een innoverend en creatief idee voor een project dat een positieve invloed heeft op de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Elk kandidaatsdossier moet online ingevuld worden en het volgende omvatten:
  • titel en korte beschrijving van het project
  • korte motiveringstekst
  • een curriculum vitae
  • kandidaatsdossiers kunnen ingediend worden uiterlijk tot 29 januari 2019
 • De jongeren worden uitgenodigd voor een pitch-studio die wordt gehouden op 11 februari 2019. Die dag zal een jury bestaande uit verschillende experten maximaal twintig jongeren selecteren. Bij de selectie van de deelnemers wordt er gestreefd naar een weerspiegeling van de Brusselse samenleving in al haar diversiteit.

Geïnteresseerde kandidaten moeten:

 • Tussen 18 en 35 jaar oud zijn.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.
 • Een haalbaar en innovatief projectidee voorleggen dat ten goede komt aan de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De nodige drive en vastberadenheid hebben om het programma tot een goed einde te brengen.
 • Deelnemen aan de aangeboden coaching- en workshops (15 afspraken ’s avonds en in het weekend tussen februari en november 2019)
 • Beschikbaar zijn voor een korte presentatie van hun project voor de jury tijdens de pitch-studio op 11 februari 2019, op zaterdag 16 februari van 9.45 uur tot 15.30 voor een eerste workshop en op 21 februari vanaf 17.00 uur voor een publieke presentatie.

Wat krijgen de geselecteerde kandidaten?

 • De gelegenheid om hun project op 11 februari 2019 in Brussel voor een panel van tijdens de pitch-studio voor te stellen.
 • Collectieve workshops en coaching op maat ter waarde van 2.500 euro om hun ondernemers- en leiderschapscapaciteiten te versterken met oog op opstarten van het project.
 • Een beurs van 750 euro op voorwaarde dat de kandidaat het volledig coaching- en workshopprogramma volgt (ongeveer 15 afspraken tussen februari 2019 en november 2019).
 • De mogelijkheid om hun competentieporfolio op te bouwen.
 • De gelegenheid om hun project visibiliteit te geven via de communicatiekanalen van de Koning Boudewijnstichting en haar partners in het kader van het programma ‘Wij zijn de toekomst’.

Dien jouw dossier hier in