Axelle Beyaert, Future City Champion 2019

Axelle Beyaert

Politeia

Ludieke vormingsworkshop die jongeren aanmoedigt om na te denken over de relatie tussen politiek en media

Politeia is een ludieke vormingsworkshop die jongeren van 16 tot 18 jaar aanzet om na te denken over de relatie tussen politiek en media, en ook over de mogelijke impact daarvan op onze democratieën.

We bekijken zowel de inhoud als de vorm van politieke communicatie die burgers wil aanzetten om te kiezen voor een partij of een kandidaat. Politieke communicatie is dus een krachtig instrument dat onze opinies kan beïnvloeden en dus ook ons stemgedrag. We willen deze thematiek vooral aankaarten bij kiezers die voor de eerste keer gaan stemmen, om hen te helpen kritische burgers te worden.

Politeia is een workshop van 2 x 50 min voor de 2 hoogste klassen van het secundair onderwijs. Via een bordspel, video's en geluidsfragmenten kruipen de spelers tijdens de hele workshop in de huid van de communicatieverantwoordelijke van een verkiezingskandidaat van Politeia, een fictief eiland. Geconfronteerd met actuele agenda's, moeten de spelers echte communicatiestrategieën uitwerken om zo veel mogelijk steun te krijgen van de publieke opinie. Zo ontdekken ze de goede en de slechte kanten van de politieke communicatie, en krijgen ze inzicht in de manieren waarop politieke communicatie kan worden ingezet en welke impact ze heeft op de publieke opinie.

Het is onze bedoeling dat de deelnemers de onderliggende mechanismen leren zien en de politieke inhoud leren scheiden van de meer oppervlakkige mediaverpakking. Aldus kunnen ze hun opinie bewuster opbouwen en gaan stemmen met kennis van zaken.

Politeia wil jonge Brusselaars helpen om politieke communicatieboodschappen te doorzien zodat ze echte verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers worden (of "CRACS", Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires).

Wie is Axelle?

Politeia omvat drie jonge vrouwen: Axelle, Victoire, en Joséphine (24 jaar). We hebben een masterdiploma socio-culturele animatie en permanente opvoeding, en Politeia was het eindproject van onze studie. Als dynamische, creatieve, geëngageerde en door een sterke vriendschap verbonden vrouwen hebben we besloten om het project Politeia, dat ons na aan het hart ligt, voort te zetten!-

https://www.facebook.com/politeia2017/