Clea Mafutidi, Future City Champions Brussels

Cléa Mafutidi

Een kapsalon voor alle Brusselaars

Een kapsalon voor Brusselaars van alle afkomsten

Dit beroep bevalt me zeer en ik kon het uitoefenen op zeer verschillende plaatsen (thuis, Afro-salon, bio-salon, fotostudio, wedstrijd, gespecialiseerd instituut,…) met klanten van diverse achtergrond.

Hoewel elke plek anders is, combineren ze allemaal lichaamsethetiek en kapsalon. Tegelijk springt de diversiteit aan stijl, leeftijd, geslacht, afkomst die er samenkomt, steeds meer in het oog. Mijn vorming, opleiding en achtergrond - ik ben geboren in Frankrijk uit de Afrikaanse immigratie – brengen mij ertoe om een ruimte te creëren waar al die verschillende ingrediënten hun eigen aroma zouden kunnen toe bijdragen.

Wie is Cléa Mafutidi ?

Ik ben 30 jaar. Na mijn licentie in visuele communicatie, behaalde ik een diploma van kapper en kreeg toegang tot het beroep. Daardoor was ik eerst drie jaar aan de slag als stagiaire en nu sinds twee jaar als kapster in meerdere instellingen, die sterk van elkaar verschillen.

Facebook Link