Hanane Khiel, Future City Champions Brussels

Hanane Khiel

ConnectBX

Een interactief web-platform creëren, dat verenigingen en jongeren met elkaar in contact brengt.

"Wees zelf de verandering, die je in de wereld wilt zien" - Mahatma Gandhi

 In een democratie is het belangrijk dat de burger zich engageert en zich bewust is van zijn omgeving of beter nog, van zichzelf als actor van verandering. Het is met dat doel voor ogen dat we ConnectBX opgericht hebben.

ConnectBX is een vereniging die tot doel heeft om het burgerengagement van jongeren aan te moedigen en te ondersteunen. Daartoe willen we een interactief web-platform creëren, dat verenigingen en jongeren met elkaar in contact brengt. In een eerste fase zullen we het platform ontwikkelen en verspreiden om de bestaande verenigingen in het gewest te presenteren op een zo duidelijk en toegankelijk mogelijke manier. Daarna willen we de site laten leven door er de mogelijkheid aan toe te voegen om er projecten en ideeën bekend te maken. Zo kan wie een project draagt zich kenbaar maken en gemotiveerde jongeren vinden om mee het project te helpen realiseren. Ons doel is om opnieuw hoop te geven in een betere wereld en jongeren in staat te stellen om zelf actor van verandering te worden.

Wie is Hanane Khiel ?

Ik ben Hanane Khiel, 19 jaar en studente aan de ULB. Sinds 2 jaar ben ik actief in het Brusselse verenigingsleven. Dat heeft mij zin gegeven om mijzelf een nieuw doel te stellen. Ik wil het engagement van jonge burgers aanmoedigen en alles uitdragen wat het verenigingsleven mij heeft kunnen bieden.

Facebook Link ConnectBX