Laura Paineau, Future City Champion 2019

Laura Paineau

Altercare

Altercare: de tripadvisor van de alternatieve therapieën! 

Alternatieve therapieën (acupunctuur, massage, hypnose) zijn naar mijn gevoel een prioriteit. Ze plaatsen het individu immers centraal in hun leven, noden en verlangens. De «traditionele» geneeskunde en farmacologie kenmerken onze Westerse samenleving, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen beschikt over krachten die onvoldoende worden benut. Op dat punt blijkt de zin van alternatieve therapieën, die sterk geïnspireerd is op de Oosterse traditie, aangezien ze iedereen helpt om zich op eigen kracht beter te voelen.

Alternatieve therapieën worden steeds diverser, maar worden nog steeds verwaarloosd. Dit online platform brengt ze allemaal samen zodat geïnteresseerden ze gemakkelijker kunnen vinden en anderen ze kunnen leren kennen. Het platform kan ook bijdragen tot de promotie ervan en het kan bewoners en werknemers in het hele Brusselse Gewest sensibiliseren.

Het platform biedt eveneens steun, ondersteuning en samenwerkingsmogelijkheden met therapeuten die vaak los van elkaar werken. Netwerking kan zowel voor de klanten als voor de therapeuten een goede zaak zijn.

Online platformen en alternatieve therapieën zijn snel groeiende instrumenten in onze samenleving en ik wil gebruik maken van dit elan om in te spelen op de bestaande nood van klanten aan oplossingen voor hun kwalen én aan therapeuten die zich via netwerking verder ontwikkelen.

Wie is Laura?

Laura, 26 jaar, is ergotherapeute en massagetherapeute in het Brussels Gewest. Ik heb van mijn passie mijn werk gemaakt en investeer mijn tijd in mensen van alle leeftijden in alle situaties. Ik ben gemotiveerd om hen te helpen zich goed te voelen in al hun dagelijkse activiteiten.

«Opdat elke Brusselse bewoner/werknemer lichamelijk en geestelijk gezond kan zijn»

https://www.facebook.com/Altercare-2301305706560959/ (in opbouw)