Letizia Saturnio, Future City Champions Brussels

Letizia Saturnio

Inter-generationeel Toezicht

Intergenerationeel Toezicht waar senioren bij culturele activiteiten betrokken worden

Dit project wil de band tussen generaties bevorderen en aanmoedigen. Het impliceert die essentiële waarde van het overdragen van de ene generatie op de andere.

Het project wil de band tussen generaties aanmoedigen en bevorderen. Het impliceert het overdragen van de ene generatie op de andere, een essentiële waarde. Een gemeenschapsproject, dat toch aandacht heeft voor rust. De plek zal slim uitgedacht worden, om de privacy van iedereen te respecteren en ieder de vrije keuze te laten om al dan niet aan de ateliers mee te doen.

Ons project van Garde Intergénérationnelle (Intergenerationeel Toezicht) combineert:

  • Opvang voor kinderen samen met een ontspannend cultureel atelier
  • waar senioren bij de activiteiten betrokken worden.

    Een project van jobcreatie:

  • de kind begeleiders in de opvang zullen opgevolgd worden door beroepskrachten
  • bepaalde ateliers zullen begeleid worden door externe professionals.

 ‘Tijd vrijmaken en de eenzaamheid tegengaan’. Het project beantwoordt aan een enorme behoefte aan oppas van kleine en grotere kinderen om ouders tijd te geven voor hun beroepsactiviteit, zelfs na de crèche of de school. Tegelijk gaat het bij senioren de eenzaamheid tegen en het gevoel nergens bij te horen. Ons project wil banden tussen de generaties smeden om beter te leven. De plek zal ook alles van het beste bieden voor de opvoeding van jongeren. Het project heeft de ambitie om jongeren essentiële levenswaarden mee te geven binnen een gemeenschap. Als morgen kinderen op die bijzondere plek zouden samenkomen met hun grootouders, zouden die meer kunnen genieten van hun kleinkinderen, omdat ze beroep kunnen doen op de toegewijde educatieve begeleiding ter plaatse. Het leven zou er alleen maar aangenamer door worden voor iedereen.

Wie? Ik ben Letizia, 36 jaar. Creatief, empathisch en gevoelig omdat ik altruïstisch ingesteld ben. Als grafisch designer en onderneemster zet ik mijn verbeelding aan het werk. Ik ben blij om betrokken te zijn bij de steun van een project, dat in een diepere zin nuttig is voor mensen.