Nabil Fallah, Future City Champions Brussels

Nabil Fallah

Street Talent

Een laagdrempelige talentenjacht voor Brusselse jongeren van “the street”

Veel Brusselse jongeren worden negatief voorgesteld in de media maar Brussel zit vol talent en daarom willen wij dit laten zien door zoveel mogelijk talent bijeen te brengen en de meest getalenteerde te belonen. 

Street Talent is het project dat zelfontplooiing en emancipatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren voor doel heeft.

Iedereen zegt dat Molenbeek een maatschappelijk kwetsbare omgeving is. Wonende te Molenbeek, zien wij geen verschil tussen Molenbeek en een andere gemeente.  Integendeel, wij zien in Molenbeek vooral jongeren met talenten en veel goesting om deze talenten verder te ontwikkelen. Het zijn deze Brusselse jongeren die wij meer in de kijker willen zetten.

Aan de hand van een talentenjacht willen we Brusselse jongeren een kans geven om hun talenten te tonen. We willen de Brusselse jeugd op een positieve manier kansen geven. Kansen om inzicht te verwerven in hun talenten en deze verder te ontwikkelen. Door het werken met een specifiek uitgekozen jury bieden we onze deelnemers erkenning en feedback inzake hun talent. Wij zijn zelf jongeren uit Brussel en willen in deze een stimulans zijn voor andere Brusselse jongeren om in hun talent te geloven en om hiermee naar buiten te komen. 

Street Talent is een talentenjacht voor Brusselse jongeren van “the street”.  Deelnemers tot 25 jaar zijn welkom. Het is een laagdrempelige talentenjacht, waar iedereen welkom is! Vergeleken met gelijkaardige projecten kunnen we een andere doelgroep bereiken omdat we één van “hen” zijn. De jongeren die we willen bereiken hebben dezelfde manier van denken als wij. Wij weten wat de meerwaarde voor hen zou zijn als ze zouden deelnemen aan zo een project. 

Street Talent is aan zijn vierde editie toe. Elke keer kregen we een kleine subsidie om het te organiseren, geen structurele ondersteuning. Dit maakt het moeilijk om telkens opnieuw op zoek te moeten gaan naar subsidies. Toch blijven we er voor gaan, want we merken dat de nood hoog is. 

Wij zijn in Molenbeek de enige overkoepelende én laagdrempelige talentenwedstrijd. We bereiken jongeren die in totaal verschillende disciplines zitten, die in een ander scholennet studeren, die uit een andere wijk komen. Wij zijn een onafhankelijke organisatie, zonder achterliggend doel. We recruteren niet, we hebben geen verborgen agenda. Daardoor kennen we een breed bereik. Dit is een meerwaarde van onze kleine feitelijke vereniging. 

De jongeren komen tot bij ons, ook al zijn ze nog pril in hun artistieke zoektocht. Want wij zijn net als hen geen professionelen. In de auditieronde mogen ze ‘falen’, we geven hen een aanmoediging en zeggen hen volgend jaar terug te komen. De jongeren doen dit ook. We zien jongeren terugkomen die het vorige jaar de audities meededen en het niet haalden tot de finale. Het jaar nadien staan ze er terug en een stap verder. 

Het publiek van Street Talent is dat van de jongeren die deelnemen, de vrienden van de jongeren en ook de families van de jongeren. Dat maakt het wel speciaal. Dat maakt ook dat de Vaartkapoen op die dag een speciale mix van publiek kent. Ouders die niet vaak naar zulke centra gaan, komen voor Street Talent wel naar een gemeenschapscentrum.  En de jongeren die tonen dat ze dit alles zelf kunnen organiseren, naar de familieleden en kennissen van de buurt. 

Wie is Nabil Fallah?

Ik ben 22 jaar oud en student te Odisee.

Ik ben actief in de sociale sector, in het jeugdwerk om specifiek te zijn. Ik ben vrijwilliger bij verschillende jeugdorganisaties in Molenbeek. Ik geef o.a op JES vzw verschillende cursussen om met kinderen te kunnen werken, daarnaast ben ik ook basketbalcoach van een meisjesploeg van Foyer vzw.

De reden waarom ik Street Talent ben beginnen organiseren is omdat we ten eerste met z’n allen plezier wilden beleven bij het organiseren van een evenement. Ten tweede zagen wij vrienden die in een bepaald domein wel talent hadden maar die niet genoeg lef bezaten om het met het groot publiek te delen. Op die manier is het initiatief Street Talent ontstaan.

Street Talent Facebook