François Tricot, Future City Champion 2019

François Tricot

Pakketten "Marollen boven"

Een vormingsinstrument om integratie en sociale cohesie te bevorderen

In het kader van het project «Future City Champions», ontwikkelde ik een vormingsinstrument voor professionals in de sociale sector. Op basis van een kwalitatief onderzoek van meer dan 2 jaar in Brussel stelde ik vast dat de leefomgeving en de gemeenschappelijke ruimtes in wijken met veel mensen met een migratieachtergrond, meestal onbekend terrein zijn voor de Brusselaars en zelden worden gezien als ontmoetingsplekken waar men met de mensen kan praten.

Daarom bedacht ik meer dan 30 ludieke, vernieuwende activiteiten voor jongeren van 8 tot 18 jaar, om de geschiedenis en het erfgoed van hun wijk te ontdekken en erin te investeren, ten einde actieve burgers te worden. Vanuit de gemeenschappelijke geschiedenis en het erfgoed van de Marollenwijk, bieden de pakketten «Marollen boven» aan de deelnemers de mogelijkheid om actor te worden van hun eigen veranderingen, om gediscrimineerde identiteiten te vernieuwen, om zich te integreren in een collectieve samenleving, om te helpen bij het verminderen van discriminatie en om het historisch erfgoed te bewaren.

De pakketten «Marollen boven» bieden een nieuw paradigma voor sociale actie in Brussel en zijn erg gebruiksvriendelijk. Instellingen en sociale en culturele verenigingen in de Marollenwijk betalen er 32 euro voor. Het pakket vormt een sleutel voor een geslaagde integratie in een rijke, diverse en gemeenschappelijke cultuur.

Ik hoop dat het ontdekken van de geschiedenis van de eigen leefomgeving, zal bijdragen tot het leren kennen van de eigen buren en het aanvaarden van verschillen. Het is de bedoeling dat deze pakketten een onontbeerlijk instrument worden van professionals inzake sociale cohesie, levenslang leren en sociale kwesties. Tot slot wil ik een aanvullend geïnformatiseerd instrument ontwikkelen voor de activiteiten die worden voorgesteld in de pakketten. Met behulp van het interactieve platform «Marollen online», kunnen professionals die beschikken over het pakket, uitwisselen, verder ontwikkelen en opmerkingen geven over het gebruik, ten einde er een levend, evoluerend instrument van te maken.

Wie is François?

Ik heet François Tricot en ben 29 jaar oud. Momenteel werk ik als verantwoordelijke van de dienst professionele participatie van het OCMW van het Brussels Gewest. In 2018 behaalde ik het diploma master in «engineering en sociale actie». Mijn algemene passies zijn: geschiedenis, politiek, en sociale kwesties. Ik werk mee aan verschillende projecten zoals de Recyclerie de Saint-Gilles, de Comités de circonscription de mutuelle, de vogelbescherming in Brussel en de asbl Agora.

Als geboren Brusselaar ben ik supporter van Union Saint-Gilloise en ik kan passioneel «zwanzen». Ik hou van mijn stad en ik wilde mij altijd al aan de bewoners aanbieden als een actor van verandering, om van Brussel een stad van de toekomst te maken, met, door en voor haar inwoners.

Tegenover de nieuwe uitdagingen die Brussel moet aangaan, denk ik nog steeds dat vorming en onderwijs beslissende factoren zijn voor een betere cohesie van de maatschappij en een beter samenleven. Sinds enkele jaren voel ik mij aangetrokken tot de emancipatorische pedagogische methodes en meer in het bijzonder tot het gedachtegoed van de pedagoog Paulo Freire. Ik wens dan ook dat elke Brusselaar zelf actor kan worden en kan bijdragen tot de geschiedenis van zijn wijk.

Facebook : trilithe Asbl
Twitter : trilithe Asbl
LinkedIn : trilithe Asbl / Francois.Tricot